Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2005Kdo v této zmrzačené stavbě poznal na první pohled jízdárnu Josefských kasáren Na Poříčí, ať si přijde do Klubu pro bonbón.
Foto K. Bečková, srpen 2005


Úvodník

Hovory o Praze

Fotografie na obálce


PAMÁTKOVÉ KAUZY

Porúbané...

Jak ustupuje gotická Praha hotelovým hostům aneb "labutí píseň" Wimerova paláce a paláce Hrobčických v Rytířské ulici

Tanec kolem Masarykova nádraží

Kostel sv. Michaela Archanděla na Starém Městě - drama letošního léta
- úvod
- znalecký posudek přestavby kostela
- dopis odborníků vládě z 20. 6. 2005
- dopis ředitele NK ČR odborníkům z 12. 10. 2005

Zmrzačená architektura

Karlův most - začíná oprava podle nové koncepce

Novostavba u Hergetovy cihelny zatím nebude


NÁZOR

Příliš živá památka. K historii snahy o obnovu Mariánského sloupu po roce 1989


ZAJÍMAVOSTI

Koulův dům, čp. 1073/I, Pařížská I

Loučení s Libeňským přístavem a s větší částí Holešovického přístavu

Větrné korouhve a korouhvičky pražských věží


INFORMACE

Ohlédnutí za životním dílem pana Reinholda Macho, starosty města Furth im Wald a čestného člena Klubu Za starou Prahu

Nový sborník o historii Prahy


Celý Věstník v PDF


Za starou Prahu, Věstník Klubu Za starou Prahu
ročník XXXIV. (VI.), číslo 2/2005
založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000
Vychází třikrát ročně.

Redakce: PhDr. Kateřina Bečková
ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu.

Číslo 2/2005 mělo redakční uzávěrku 30. 9. 2005.
Číslo 3/2005 vyjde v lednu 2006.

Vydání časopisu bylo podpořeno finančním příspěvkem Ministerstva kultury ČR a nadačním příspěvkem Českého literárního fondu.

Časopis je zasílán členům Klubu zdarma v rámci členského příspěvku. Zájemci, kteří nejsou členy Klubu, si mohou časopis koupit za cenu 50 Kč v návštěvních hodinách v kanceláři Klubu nebo v knihkupectvích: Fišer (Kaprova 10), Academia (Václavské nám. 34), Mapkupectví (Žatecká 2), Josef Růžička (pasáž Státní banky, Na Příkopě). Mohou si též časopis předplatit za cenu 50 Kč za výtisk (včetně poštovného a balného).