PRAŽSKÁ ASANACE


Stejnojmenná publikace vydaná r. 1993 Muzeem hl. m. Prahy u příležitosti 100. výročí asanačního zákona je v současné době rozebrána. Její části zpřístupňujeme zájemcům alespoň touto formou. Obrázky k asanaci najdete spolu s dalšími ve fotogalerii.


Židovské Město pražské - přehled stavebního vývoje do poloviny 19.století (Arno Pařík)

Pražské proměny (Jiří Hrůza)

"ZÁKON, DANÝ DNE 11.2.1893, ČÍS.22ř.z., O VYVLASTŇOVÁNÍ K ÚPRAVĚ ASSANAČNÍHO OBVODU KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY" - JEHO VÝZNAM PRO OBNOVU MĚST. (Rudolf Wurzer)

Starobylý ráz Prahy a úsilí o jeho zachování (Marie Benešová)

ASANACE - zatracovaný i obdivovaný projekt obce Pražské (Kateřina Bečková)

Architektonicko-urbanistické zhodnocení výsledků asanace (Svatopluk Voděra)