DŮM "U HYBERNŮ"


Raně barokní hybernský kostel před empírovou úpravou svého průčelí.
Kolorovaná mědirytina F. a F. Hegerů z r. 1792.


Podnět k přezkoumání pravomocného rozhodnutí MHMP ve věci změny projektu během stavby rekonstrukce domu "U Hybernů"

Stanovisko Klubu Za starou Prahu k demolici barokních prvků interiéru v rámci chystané rekonstrukce tzv. paláce u Hybernů na Novém Městě v Praze (2.6.2000)

Rekonstrukce kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. paláce u Hybernů) na muzikálové divadlo (Článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2000)

Rekonstrukce bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. paláce u Hybernů) na muzikálové divadlo (Článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 1-2/2001)

Dům U Hybernů divadlem (Článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2006)


To nejsou Drážďany 1945, ale Praha 2000, pyšnící se přívlastkem Evropské město kultury! "Rekonstrukce" tzv. domu U Hybernů na muzikálové divadlo, ve skutečnosti však částečná demolice raně barokního kostela a neskutečné kulturní barbarství.
Foto: Michal Patrný.


ZPĚT NA SEZNAM KAUZ