Stanovisko Klubu Za starou Prahu k demolici barokních prvků interiéru v rámci chystané rekonstrukce tzv. paláce u Hybernů na Novém Městě v Praze

Domácí rada Klubu Za starou prahu se seznámila s projektem přestavby bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, dnes zvaného palác U Hybernů, na muzikálové divadlo.

Tento projekt, jehož realizace byla zatím přerušena, zahrnuje mimo jiné likvidaci historického dřevěného krovu, který je až na malé detaily dosud v dobrém stavu, a jeho výměnu za zcela nevhodnou ocelovou konstrukci. Zejména pak navrhuje pod záminkou úpravy jeviště demolici částí pilíře a klenby původního triumfálního oblouku barokního kostela.

Klub Za starou Prahu tímto protestuje proti těmto demolicím, která by znamenaly nevratné poškození této státem chráněné kulturní památky, a podává Ministerstvu kultury návrh na zrušení rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy, které tyto demolice připouští.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl postaven v letech 1641-54 architektem Carlem Luragem a ve své době patřil k nejvýstavnějším v Praze. Spolu s přilehlým klášterem františkánů byl zrušen Josefem II. a následně v letech 1808-11 klasicistně přestavěn na celnici. Přes tuto přestavbu si zejména v interiéru uchoval prvky původního kostela.

Klub Za starou Prahu se domnívá, že úkolem rekonstrukce areálu s takto bohatou historií je všechny dochované prvky pietně restaurovat, a nikoli pod záminku rozšíření kapacity objektu či jeviště likvidovat. Vzhledem k tomu, že ke zmíněným demolicím ještě nedošlo, je poslední možnost projekt upravit tak, aby nepoškodil jednu z nejvýznamnějších novoměstských památek. Stavba však byla pouze přerušena a bude v nejbližší době pokračovat. Apelujeme proto na všechny zainteresované orgány a instituce, aby učinili vše pro záchranu těchto cenných partií bývalého kostela.     

 Praze, dne 2.6.2000

            Richard Biegel                                                 Kateřina Bečková

jednatel Klubu Za tśtarou Prahu                       předsedkyně Klubu Za starou Prahu