Seznam ohrožených domů v Karlíně


Klub za starou Prahu se po letošní povodni začal zabývat situací staveb v Památkové zóně Karlín. Situace některých objektů a obavy o jejich další osud nás znepokojily natolik, že jsme si dovolili vytipovat skupinu nejohroženějších. Mezi zde uvedenými objekty je i několik zapsaných jako památka. V blízké době se dá očekávat nárůst stavebních aktivit v oblasti a domníváme se, že pokud má být zachráněna podstata památkové zóny, je nezbytné, aby právě tyto stavby byly zachovány.

K seznamu přikládáme i souhrnný posudek statika Ing.Václava Jandáčka, který s námi uvedený seznam sestavoval a dohlížel nad oprávněností našich domněnek.

Za KZSP sestavil Ivan Minář

Ulice

Číslo orientační

Číslo popisné

Zapsaná památka

Sokolovská

28

89

Ne

Sokolovská

20

36

Ne

Sokolovská

51

46

Ano

Sokolovská

53

43

Ne

Sokolovská

65

97

Ne

Sokolovská

91 / Pobřežní 64

88

Navržen

Sokolovská

92 / Thámova

110

Ano

Křižíkova

77 / Thámova 15

147

Ano

Křižíkova

26

179

Ne

Křižíkova

28

180

Ne

Křižíkova

30

138

Ne

Křižíkova

59

195

Ne

Křižíkova

61

76

Ne

Křižíkova

67

70

Ne

Křižíkova

69

123

Ne

Pernerova

43

136

Ne

Pernerova

45

136

Ne

Pernerova

40

9

Ne

Kollárova

18

157

Ne

Kollárova

16

171

Ano

Kollárova

14

158

Ano

Kollárova

12

190

Ano

Kollárova

10

203

Ano

Kollárova

8

276

Ne

Karlínské náměstí

2

156

Ano

Karlínské náměstí

3

170

Ano