Přehled přednášek v lednu až červnu 2007

HOVORY O PRAZE


pondělí 22. 1. 2007
Věra Blažková - Mgr. Libor Gottfried:
Čeští poutníci v Cáchách 2007 –
-- Po stopách prvního českého poutníka Karla IV. --


pondělí 26. 2. 2007
Mgr. Richard Biegel:
Urbanismus a architektura Paříže ve 20. století.


pondělí 26. 3. 2007
Mgr. Kateřina Finková
Život novoměstského měšťana 15. – 17. století v obraze písemných pramenů.
Svědectví knih městské kanceláře.


pondělí 23. 4. 2007
Ing. Karel Zeithammer, CSc.:
Železnice v Praze.


pondělí 28. 5. 2007
Jana Janoušková:
Zapomenuté hroby ve svatovítské katedrále


pondělí 25. 6. 2007
Geraldine Muchová:
Hudební skladatelka vzpomíná.


Změna programu vyhrazena.


Uvádějí: PhDr. Helga Turková, členka Domácí rady Klubu a Ing. arch. Josef Hyzler, emeritní předseda Klubu.

Hovory o Praze se konají v 18 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea, v přízemí vzadu, Václavské náměstí 68, Praha 1. Stanice metra Muzeum, trasa A, C.

Cyklus pořádá Klub Za starou Prahu ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Městskou knihovnou - Obvodní knihovnou v Praze 5.


 

NAHORU