MALÝ KROK PRO ČLOVĚKA

Chce se mi s velkou nadsázkou parafrázovat známý výrok spojený s první procházkou člověka po povrchu Měsíce. Skutečně mi otevření knihkupectví Juditina věž, provozovaného Klubem Za starou Prahu, které navíc bude v horizontu několika měsíců následováno i zahájením provozu ve výstavní a přednáškové síni, připadá tak významným přelomovým momentem v klubovní historii.

Naše malé knihkupectví by bylo rádo první štací, kam půjdete právě Vy, členové našeho klubu, hledat knižní dárek, pragensii, která zrovna vyšla, či jinou knihu s vlastivědnou, památkářskou a historickou tématikou. Kéž byste v návštěvě tohoto krámku jako dlaň, v listování knižními a časopiseckými tituly s cílem doplnit svoji knihovnu o novinky a zajímavosti, bez nichž se neobejdete, nalezli stejnou míru radosti a zaujetí, s níž tyto tituly pro Vás vyhledáváme, objednáváme a řadíme do regálů.