Poslední léta a zánik Sladovny Marie Reiserové v Dejvicích

(obálka Věstníku Klubu Za starou Prahu 2-3/2007)1. Rok 2003. Sladovna s pěticí majestátních komínů očekává jak vysloužilý válečný křižník v zátoce trpělivě na verdikt o svém dalším osudu. Foto Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT.2. Rok 2005. Oblečena do šaškovského kabátku v pastelových barvách je Sladovna prezentována jako vzorový příklad budoucí konverze na loftové byty.
Foto Lukáš Beran
3.–4. Počátek září 2007. Žádná konverze, žádný křižník, žádný pastelový kabátek… Pointa zní: demolice.
Foto Jiří Votruba, Jan Zavřel