Vysvětlení zkratek úřadů a institucí:


NPÚ-HMP: Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, též nazýván: pražský památkový ústav

NPÚ-ÚP: Národní památkový ústav – ústřední pracoviště

OPP MHMP: Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy, též nazýván magistrátní odbor památkové péče