Stanovisko Klubu Za starou Prahu k projektu hotelu u Železničního mostu v Praze 5

(30.1.2006)


Architekti Šafer a Hájek navštívili dne 11. ledna 2006 jednání Domácí rady Klubu Za starou Prahu a požádali ji o stanovisko k projektu hotelu, který se má být postaven na smíchovském nábřeží u Železničního mostu. Jde o pozemek, jemuž se vyhnuly regulace pozdního 19. století, má tedy charakter přirozeného říčního břehu. Tato jeho kvalita, ve vnitřní Praze velmi vzácná, však nikdy nebyla adekvátně využita a dnešní vzhled pozemku se blíží pustému perifernímu zákoutí.

V devadesátých letech 20. století pozemek zakoupila firma ING a pověřila projektem jeho zástavby předního francouzského architekta Jeana Nouvela, autora nedalekého polyfunkčního komplexu Zlatý Anděl. Nouvelův projekt kancelářské budovy u Železničního mostu se vyznačoval vysoce inovativním pojetím. Stal by se jistě významným příspěvkem soudobé evropské architektury městu Praze. Klub Za starou Prahu však vyslovil námitky proti jeho mohutnému měřítku, které konkurovalo památnému Vyšehradu na druhém břehu Vltavy, a nesouhlasil s pointou Nouvelova návrhu, vysokou věží, jež by při pohledech z Nového Města zacláněla krásně utvářený terén smíchovských kopců.

Projekt hotelu od týmu Šafer-Hájek, vypracovaný pro nového investora, se vyhýbá nepříznivým vlastnostem uvedeného Nouvelova návrhu. Člení hmotu novostavby do několika menších či větších objemů, které dobře zapadají do prostředí okolní smíchovské zástavby, a s motivem věžové dominanty vůbec nepracuje. Upravuje náplavku na břehu Vltavy a prodlužuje tak velmi atraktivní vycházkovou trasu až po Železniční most. Architektonické pojetí návrhu se možná nevyznačuje Nouvelovou inovativností, zato však velkou mírou elegance, která se blíží vzhledu lázeňského či plážového hotelu. Na detailním pojetí fasád budou jistě architekti ještě pracovat. K základním myšlenkám tohoto projektu však Klub nemá vážnější námitky. Předpokládá též, že sama funkce hotelu povede jeho provozovatele ke snaze zkultivovat širší okolí, které zatím neztrácí ráz zanedbané periférie.

 

 Praha, dne 30. 1. 2006

Ing. arch. Martin Krise, v.r., místopředseda Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Stanovisko zpracoval Prof. PhDr. Rostislav Švácha
Projednáno na Domácí radě dne 25. 1. 2006