Tisková zpráva Klubu Za starou Prahu
k záměru demolice domu čp. 1601-II na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice


DOC verze

V červnu roku 2010 vydal Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl.m. Prahy souhlas s demolicí domu čp. 1601-II na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Toto překvapivé rozhodnutí bylo vydáno přes to, že:

  1. Dům, postavený v roce 1880 a do dnešní modernistické podoby upravený v roce 1920, má nezpochybnitelné architektonické kvality a je dochován včetně mnoha původních historických detailů.
  2. Národní památkový ústav ve svém stanovisku demolici domu jednoznačně vyloučil a rozhodnutí o demolici tak nemá oporu v názoru instituce, která je garantem odborné památkové péče v Praze
  3. Dům je ze statického hlediska v dobrém stavu a nic nebrání jeho užívání, což přiznává i úvodní část investorem objednaného statického posudku, který však nakonec pozoruhodným s odkazem "na budoucí možné poruchy" nakonec připouští možnost dům odstranit.
  4. Dům je součástí jednoho z nejvýznamnějších prostranství Pražské památkové rezervace, památky světového kulturního dědictví UNESCO, kde je demolice kvalitních historických domů již z podstaty ochrany vyloučena.
  5. Odbor Magistrátu demolici povolil i přes to, že mu byl znám záměr investora nahradit pětipatrový dům devítipodlažní novostavbou. Dům ve své dnešní podobě a hmotě respektuje meziválečnou regulaci náměstí, která byla v jeho horní polovině založena na principu dominance budovy Národního musea a jeho nárožních věží. Z těchto důvodů je odstranění domu a jeho náhrada kapacitnější novostavbou zásadní urbanistickou chybou s nedozírnými důsledky.

Klub Za starou Prahu považuje rozhodnutí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu za nekompetentní a doslova protipamátkové. Instituce, která by ze zákona měla chránit památkovou podstatu historického města, tímto rozhodnutím napomáhá cynické developerské spekulaci s historickými domy. Z 58 domů na Václavském náměstí je statutem kulturní památky chráněno 18 domů, zbylých 40 zůstává na svém místě jen díky statutu Pražské památkové rezervace, který měl "chránit" i dům na nároží Václavského náměstí a Opletalovy ulice.

Nedávný souhlas s demolicemi, které byly odborem vydány na domy v sousedním rozsáhlém bloku mezi Václavským náměstím, Příkopy a Panskou navíc ukazuje, že tento "památkový" odbor Magistrátu v podstatě akceptoval dlouhodobý a cílený trend demolice historických budov, slučování historických parcel a jejich zástavba naddimenzovanými developerskými projekty. Ohrožena je tak nejen většina domů na Václavském náměstí, ale v podstatě každý výslovně nechráněný dům v centru historického města.

Tato situace je alarmující a mimořádně nebezpečná. Klub Za starou Prahu se domnívá, že rozhodnutím schválit demolici domu čp. 1601, která navazuje na obdobné souhlasy z poslední doby, prokázal OKP MHMP reprezentovaný ředitelem Mgr. Janem Kněžínkem svou nekompetentnost a lhostejnost vůči památkovým hodnotám, které má dle zákona chránit.


Jediným řešením této situace může dle názoru Klubu Za starou Prahu být:

  • okamžitá revokace souhlasu MHMP s demolicí domu čp. 1601-II,
  • odvolání ředitele odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Mgr. Jana Kněžínka, který je odpovědný za toto i další památkově velmi sporná rozhodnutí,
  • vytvoření jasných a průhledných pravidel ochrany památek Praze, která předem vyloučí obdobné developerské spekulace s historickými domy.

V Praze, 11. 11. 2010

PhDr. Kateřina Bečková, v. r., Předsedkyně Klubu Za starou Prahu

PhDr. Richard Biegel, PhD., v. r., Jednatel Klubu Za starou Prahu


opletalova-1601 (100K)