NÁZOR: Využijme pro Národní knihovnu raději karlínskou Invalidovnu!

(článek pro věstník Klubu Za starou Prahu 2-3/2007)


Ministerstvo obrany ČR připravuje v příštím roce přestěhování Ústředního vojenského archivu do jiných prostor a rozsáhlý objekt karlínské Invalidovny postupně zcela uvolní. Budovu hodlá nabídnout jiným státním organizacím a v případě jejich nezájmu přijde na řadu i nabídka soukromému sektoru. Lze si vůbec představit podobnou transakci s tak významnou památkou?


Osudy karlínské Invalidovny byly už v minulém století na okraji zájmu o její smysluplně využití. objekt byl navíc před pěti lety silně poškozen povodní a přízemní trakty jsou dosud vyklizeny. Ministerstvo obrany nemá dostatek finančních prostředků ani na řádnou údržbu, natož na rekonstrukci tak rozsáhlého souboru budov. Prozatím jen velkým nákladem opravilo střechy. Měděné oplechování, okapy a svodní roury jsou bohužel vystaveny soustavným nájezdům zlodějů barevných kovů, přestože je budova střežena. Většina svodních rour byla již ukradena až do výše prvního patra, a přestože jsou postupně nahrazovány, poničila stékající voda fasádu někde až na režné zdivo. Ani průmyslové kamery nejsou s to zabránit vandalskému vytloukání okenních tabulek v přízemí. Jak asi dopadne budova, až bude zcela vyklizena?

Karlínská Invalidovna byla postavena za vlády císaře Karla VI., jejím předobrazem a vzorem měla být Invalidovna pařížská. Velkolepý projekt Kiliána Ignáce Dientzenhofera, financovaný z velkorysé nadace maršála Petra Strozziho, se podařilo realizovat jen z části, snad z jedné pětiny. Jak bychom se dnes vypořádali s rekonstrukcí tak velkého objektu, kdyby byl býval postaven v zamýšleném rozsahu?

O osudu cenného barokního komplexu Invalidovny bychom měli uvažovat včas a s rozmyslem. Komise odborníků z řad architektů a památkářů musí posoudit statiku a stav interiérů. Velké místnosti Invalidovny by mohly poskytnout dostatečný prostor pro potřeby např. Národní knihovny. Jistě by byly k těmto účelům vhodnější než kavárensko-vyhlídkový hybrid na Letné, jehož stavba spolkne miliardy z kapes daňových poplatníků. Umístění knih v patrech je přirozenější než v podzemním skladišti s nákladnou klimatizací, vyžadující trvalé zvýšení provozních nákladů. Pravoúhlé prostory jsou pro knihy nejpřirozeněji koncipovaným prostředím, knihy byly, jsou a snad i budou vždy pravoúhlé, i když architekt Kaplický má jiný „modernější“ názor. Není vše účelné, co dnes nese nálepku „modernosti“. Karlínská Invalidovna je pro zájemce komunikačně snadno dostupná z blízké stanice metra trasy B a přitom je též stranou uličního provozu, který na Letné přesahuje už dnes únosnou mez. Náklady vynaložené na její důkladnou rekonstrukci budou rozhodně nižší, než si vyžádá pyramida zborcených tvarů na Špejcharu. Navíc zachráníme hodnotnou barokní památku.

 

Zdeněk DušekBoční průčelí Invalidovny.
Foto K. Bečková, 2004.