Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2010

(přidáno 19.11.2010)


V úterý 16.11.2010 se v Mlýnské kavárně v Praze na Kampě uskuteční v 19.00 slavnostní veřejné vyhlášení Ceny Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí pro rok 2010. Kandidáty tohoto ocenění, jehož hlavním cílem je upozornit na stavby, které invenčním a zároveň citlivým způsobem vstoupily do historického kontextu, jsou v letošním roce následující stavby (řazeno abecedně dle místa, s připojenou charakteristikou stavby od předsedy poroty Ceny Klubu prof. Rostislava Šváchy):

 • Polyfunkční dům v Brně, Kozí ulici, od architektky Markéty Veselé
  Autorka domu našla dobrý poměr mezi stabilitou klasického řádu a mírou jeho zpochybnění. Přestože se dům obrací do ulice pouze jako plocha, autorce se v jeho horních partiích podařilo rozehrát hru trojrozměrných objemů.
   
    
   
 • Bytový dům v Brně, ulici Pellicově, od architekta Františka Šmédka
  Dům se vyznačuje odvážnou, a přece dobře vyváženou asymetrickou kompozicí, vzešlou z tradic meziválečné moderní architektury. Svým stylem i tvarem dobře souzní s okolními budovami z doby funkcionalismu i z 19. století.
   
    
   
 • Bytový dům Ostravská brána v Ostravě od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře
  Dům dotváří prostor Kostelního náměstí kolem nejstaršího ostravského chrámu sv. Václava. Jeho stavbou započal proces obnovy pevné městské struktury, kterou v tomto místě na okraji ostravského historického jádra těžce poškodily demolice a asanace.
   
    
   
 • Kostel sv. Ducha v Šumné od architekta Marka Štěpána
  Pojetí architektury kostela se zakládá na ušlechtilé symbióze modernosti a tradicionalismu. Uvážlivým umístěním novostavby její autor povýšil náhodně vzniklé prostranství na skutečný veřejný prostor.
   
    
   
 • Kulturní středisko Střelnice v Turnově od architektů Libora Čížka, Ondřeje Moravce, Michala Nekoly a Radka Šímy
  S prostředky moderní i klasické architektury autoři vytvořili důstojnou bránu do starého městského centra a doplnili jeho kulturní vybavení. Obraz města od jihu, vrcholící novogotickým chrámem Narození P. Marie, dostal díky novému kulturnímu středisku kultivovanou podnož.
   
    
   
 • Polyfunkční palác Zdar v Ústí nad Labem od architektů Jana Jehlíka a Ivana Reimanna
  Stavba paláce významně přispěla k rehabilitaci těžce narušeného prostoru hlavního ústeckého náměstí. Přestože se od ní svým stylem i formou odlišuje, nalezla vyvážený vztah k sousední budově městské spořitelny od meziválečného ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda.
   
    
   
 • Polyfunkční dům DM ve Vyškově od architekta Pavla Ripela
  Bohatě členěným věžovitým motivem dům vyjádřil svou nárožní polohu na historickém náměstí. Autor uvážlivě zvolil velikost novostavby a přispěl tak prostředky moderní architektury k obnově fronty staré ulice vedoucí k děkanskému chrámu.
   
    
   

Cenu Klubu Za starou Prahu za rok 2010 získal Kostel sv. Ducha v Šumné od architekta Marka Štěpána.

 

Rostislav Švácha