Otevřený dopis
ve věci zamýšlené přestavby kancelářského domu Albatros na nároží ulic Národní a Na Perštýně


PDF verze

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
Vedení firmy
Seifertova 9, 130 00 Praha 3

PhDr. Michael Zachař
Ředitel Národního památkového ústavu,
územního pracoviště v hlav. městě Praze
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1

Mgr. Jan Kněžínek
Ředitel odboru kultury památkové péče a cestovního ruchu
Magistrátu hlav. města Prahy
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1Věc: Otevřený dopis
ve věci zamýšlené přestavby kancelářského domu Albatros
na nároží ulic Národní a Na PerštýněVážení, výše oslovení,

Klub Za starou Prahu se na Vás obrací znepokojen záměrem dostavby výše uvedeného domu, který je vynikající ukázkou české architektury šedesátých let 20. století, dílem architektů Stanislava France a Luďka Hanfa z let 1966-1969. Přestože byl objekt před několika lety vzhledově pozměněn výměnou skleněného pláště, nepozbyl ze své původní hodnoty tolik, aby mohl být nyní svévolně deformován účelovou přístavbou ve prospěch zvětšení komerční kapacity budovy.

Dostavba, nyní projektovaná architektonickým ateliérem DAM Ing. arch. Petra Malínského, objekt Albatrosu rozšiřuje směrem do ulice Na Perštýně a spojuje s domem U Medvídků novou objemovou „výplní“ prázdného prostoru, který doposud záměrně a především účinně odděloval v hmotě a tvarosloví obě slohově odlišné sousední stavby. Kubus Albatrosu měl díky tomu ze tří stran prosklenou fasádu a budil dojem solitéru. Tato kompozice hmot byla nejen ukázkou promyšleného začlenění do historické zástavby obou ulic, která je v této lokalitě velice pestrá, ale je rovněž nepominutelnou součástí vlastní hodnoty objektu.

Vyzýváme investora, Pražskou správu nemovitostí, spol. s r. o.:
upusťte od této barbarské deformace hodnotné stavby, nekažte jméno své firmy tak nešetrným vstupem do historie české moderní architektury.

Vyzýváme památkové orgány všech úrovní a členy jejich poradních sborů:
neschvalujte tento záměr, nepodléhejte nátlaku účelovosti a zdánlivé praktičnosti, odmítněte i kompromisní řešení, protože každá dostavba, přidávající k současné budově Albatrosu novou hmotu, hodnotu této stavby nevratně poškodí.

Vyzýváme odbornou i laickou veřejnost:
nebuďme lhostejní k tomuto i dalším obdobným snahám komerčně zahustit zástavbu města na úkor jejích estetických kvalit.

Praha, 23. května 2010

PhDr. Kateřina Bečková, v. r., Předsedkyně Klubu Za starou Prahu

PhDr. Richard Biegel, PhD., v. r., Jednatel Klubu Za starou Prahu

Na vědomí:
Vybrané redakce novin, časopisů a elektronických médií