Klub Za starou Prahu vydává pro své členy a příznivce, jakož i pro zainteresovanou veřejnost některé periodické i neperiodické publikace. Jde především o tradici klubovního věstníku "Za starou Prahu", obnovenou po 46 leté odmlce v roce 2000 .

K významným příležitostem pak Klub vydává zvláštní publikace. V roce 2000, kdy se dovršila první stovka let existence Klubu takto přišel na svět "Stoletý sborník", jako příloha prvního čísla věstníku dostali všichni členové věrný reprint slavného manifestu Viléma Mrštíka : Bestia triumphans atd.

Členové klubu navíc požívají mnohých cenových výhod při nákupu krásných knih o Praze z nakladatelství Schola ludus Pragensia. V poslední době mohli takto získat například výpravnou a mnoha vyobrazeními vybavenou knihu od Kateřiny Bečkové : Zmizelá Praha - Hradčany a Malá Strana.


Připravili jsme pro vás možnost prohlédnout si věstníky a některé vybrané publikace z ostatní produkce přímo na internetu. Další materiály najdete v rubrice Pragensie.

Klubovní věstník: Za starou Prahu

Bestia triumphans