DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2005:


PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně

Ing. arch. Martin Krise, Karel Ksandr - místopředsedové

Mgr. Richard Biegel (jednatel),

Ing. Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek, Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Ing. Václav Jandáček, Doc. ing. arch. František Kašička, PhDr. Kristýna Kolajová, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), Ivan Minář, Milan Patka (pokladník), prof. Ing. arch. Milan Pavlík, Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Miloš Solař, prof. prof. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Ing. arch. Jan Veselý (archivář) - členové

Marek Foltýn, Mgr. Stanislav Holeš - revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.