DOMÁCÍ RADA KLUBU ZA STAROU PRAHU PRO ROK 2003:


PhDr. Kateřina Bečková - předsedkyně

Prof. ing. arch. Milan Pavlík, Karel Ksandr - místopředsedové

Richard Biegel (jednatel),

Zbyněk Bureš (správce fotoarchivu), JUDr. Zdeněk Dušek, Ing. Karel Fantyš (†), Mgr. Kateřina Hanzlíková, Ing. arch. Josef Hyzler (čestný předseda), Doc. ing. arch. František Kašička, Ing. arch. Martin Krise, Mgr. Radmila Kreuzziegerová, Mgr. Blanka Kynčlová (správce knihovny), Ivan Minář, Milan Patka (pokladník), Ing. arch. Milan Polívka, Ing. arch. Helena Polívková, Ing. arch. Miloš Solař, Doc. PhDr. Rostislav Švácha, PhDr. Helga Turková, Jan Veselý (archivář) - členové

Marek Foltýn, Ing. Jiří Novák - revizoři

Jednání domácí rady Klubu, která se konají vždy jednou za čtrnáct dní (sudý týden) ve středu od 17,30 hod. v Juditině věži, jsou přístupná členům Klubu.