Hommage a Geraldina Muchová

(článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 2-3/2007)

Hudební skladatelka Geraldina Muchová, rozená Thomsen, oslavila dne 5. 7. 2007 své neuvěřitelné 90. narozeniny. Protože náleží k aktivním členům Klubu Za starou Prahu, měli jsme možnost připomenout v malém předstihu její jubileum na její vlastní přednášce v rámci dlouholetého cyklu Hovory o Praze. V pořadí 353. Hovory s názvem „Hudební skladatelka vzpomíná“ se konaly v pondělí dne 25. června 2007 v přednáškovém sále Národního muzea v Praze a byly opravdu hojně navštíveny.Paní Geraldina Muchová s perníkovým srdcem na Hovorech o Praze dne 25. 6. 2007.
Foto Líba Taylor


Je třeba připomenout, že členství v K lubu Za starou Prahu převzala paní Geraldina Muchová po svém zesnulém manželovi, spisovateli Jiřím Muchovi (12. 3. 1915 – 5. 4. 1991).

Slavný autor a novinář se totiž přes čtyřicet let přátelil s čestným předsedou Klubu Za starou Prahu, JUDr. Oldřichem Horou. Oba plánovali ještě větší spolupráci po roce 1989, zároveň v obnoveném spolku Svatobor, ale, bohužel, k realizaci již nemohlo dojít.

Jiří Mucha neúnavně přednášel v osmdesátých létech 20. století v cyklu Hovory o Praze a na jeho úspěchy navázala paní Geraldina Muchová přednáškou již 13. 4. 1992. Její vzpomínky později byly vydány v klubovním sborníku, stejně tak jako Hovory ze dne 12. 6. 2002 s názvem Proč je Alfons Mucha tak známý ve světě? (Věstník Klubu, XXXV. (VI.), 2005, č. 1, s. 34–36). Následovaly 325. Hovory dne 13. 10. 2004, kdy paní Geraldina Muchová vyprávěla O životě hudební skladatelky. Její vzpomínání bylo spojeno s promítáním rodinných fotografií a s následující besedou.

Letošní Hovory o Praze byly zahájeny předáním kytice růží a gratulací všech přítomných členů a příznivců Klubu Za starou Prahu. Jubilantku pozdravila komorní pěvkyně paní Soňa Červená, která s ní účinkovala v Č eské televizi ve známém pořadu Michala Prokopa Krásný ztráty, který byl letos reprízován. Paní Jindřiška Dvořáková, lidová umělkyně z K řenku u Mělníka a potomkyně pražského zpěváka kramářských písní Františka Haise, předala originální voňavý dárek v podobě medového perníkového srdce vlastní výroby. Slavnostní okamžik zachytila umělecká fotografka paní Líba Taylor, která našemu Klubu poskytla souhlas jednorázovým publikováním některých snímků. Mezi gratulanty byl také anglický výtvarník pan Christopher Vinz, autor bronzové busty paní Geraldiny Muchové a jejího exlibris.

Přednáška, česky proslovená, přiblížila téměř románový životní příběh paní Geraldiny Muchové. Dětství ve Skotsku, mládí a studium hudby na londýnské akademii, seznámení s Jiřím Muchou za druhé světové války, válečný sňatek, pozdější život v Praze, peripetie během komunistického věznění jejího manžela, péči o její tchyni, paní Marii Muchovou-Chytilovou a o odkaz tchána, malíře Alfonse Muchy, kterého osobně již nemohla poznat. Dále dočasný návrat do Anglie, který umožnil jejímu manželu v dobách totality legální cestování. A její působení po sametové revoluci v proslulém domě na Hradčanském náměstí, který zůstal díky ní oblíbeným uměleckým střediskem, když se z paní Geraldiny Muchové stala respektovaná osobnost, která se pilně účastní kulturního života Prahy.

Syn John Mucha navázal na otcovu tradici. Založil v roce 1992 Muchovu nadaci, aby se dílo jeho dědečka Alfonse zachovalo v celistvosti pro budoucnost. Spolupracuje na výstavní činnosti pražského Muchova muzea v Panské ulici. S manželkou Sarah a třemi dětmi – Andrew, Marcus a Tamsin – obětavě tvoří rodinné zázemí paní Geraldiny Muchové.

Narozeniny hudební skladatelky musely být samozřejmě oslaveny i koncertem. Konal se dne 10. července 2007 laskavostí Velvyslanectví Velké Británie v malostranském Thunovském paláci. Umělkyně Jarmila Kozderková s dcerou Lenkou Kozderkovou přednesly s velkým úspěchem dvě skladby paní Muchové pro klavír a flétnu – Moderato, z podzimu roku 2006 a Pro Eriku, z léta 2007.

Závěrem se připojují ke všem gratulantům také členové předsednictva a domácí rady Klubu Za starou Prahu, kteří paní Geraldině Muchové vinšují vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, umělecké úspěchy a rodinnou pohodu.

Ad multos annos!

 

Helga Turková