Václavské náměstí, Zlatý kříž


Václavské náměstí v pohledu od zbořené Koňské brány k Můstku. Stromořadí, které bylo v ploše náměstí vysazeno roku 1876, bylo po dvaceti letech živoření opět odstraněno. Foto: F. Fridrich, před r. 1886


Václavské náměstí v pohledu ke Koňské bráně. V rozlehlé ploše náměstí lze dosud rozpoznat charakter původního gotického tržiště. Foto: F. Fridrich, r. 1868


Václavské náměstí s novou dominantou budovy Národního muzea již vykročilo na cestu radikální proměny z ospalého tržiště v živý střed města. Foto kolem r. 1895


Václavské náměstí v době mezi světovými válkami se stalo skutečným velkoměstským bulvárem. Vysoké novostavby nahrazující postupně staré domy opticky plochu náměstí zúžily. Foto kolem r. 1925


Příkopy byly oblíbeným pražským (německým) korzem a místem luxusních obchodů. Foto A. Beer, kolem r. 1890


Můstek byl pravděpodobně nejrušnějším místem Prahy. Foto před r. 1900


Ferdinandova třída byla na rozdíl od Příkopů chápána jako korzo české. I zde se zástavba velmi výrazně proměnila. Vlevo na snímku Braunerův dům s kavárnou Union. Foto r. 1907


© Obrazový materiál publikován s laskavým svolením Muzea hl.m. Prahy