Zaniklé Staré Město


Severozápadní strana Staroměstského náměstí. Foto F. Fridrich, kolem r. 1870


Krennův dům čp. 936 uzavíral plochu Staroměstského náměstí před kostelem sv. Mikuláše. Byl zbořen v rámci asanace v r. 1902. Foto J. Eckert, r. 1902


Tři z pěti domů severní strany Staroměstského náměstí čp. 931-933, které byly zbořeny v rámci asanace v roce 1899. Foto J. Eckert, r. 1899


Budova tzv. Kolkovny, v jádru však středověkého paláce, čp. 922 v Dlouhé třídě byla zbořena v roce 1904. Foto J. Eckert, r. 1904


Dům U Modré štiky čp. 180 zužující Karlovu ulici byl zbořen v r. 1903. Foto J. Eckert, r. 1903


Čtyři domy v Rytířské ulici čp. 405-408 uvolnily r. 1894 místo novostavbě Staroměstské tržnice. Foto J. Eckert, r. 1894


Platnéřská ulice s řadou úzkých goticko-renesančních domů byla zbořena v rámci asanace v roce 1908. Foto Ateliér Eckert, 1908


Bourání Platnéřské ulice. Foto Ateliér Eckert, r. 1908


Štítový renesanční Melantrichův dům s arkádovým nádvořím čp. 471 ve stejnojmenné ulici byl zbořen v r. 1893. Foto J. Eckert, r. 1893


Dům U Hřebene čp. 600 tvořil klín mezi ulicem Celetnou a Štupartskou. Z komunikačních důvodů byl zbořen v r. 1883. Foto F. Fridrich, r. 1882


Velký nárožní dům U Modrého hroznu čp. 580 tvořící protějšek Stavovskému divadlu mezi Havířskou ulicí a Ovocným trhem byl zbořen r. 1899. Foto J. Eckert, 1899


Při nároží ulic Na Příkopě a Na Můstku stál dům U Zlatého jednorožce čp. 388, který byl zbořen v r. 1901. Foto J. Eckert, r. 1900


Západní strana Uhelného trhu mezi Skořepkou a Michalskou ulicí byla tvořena sedmi domy s loubím a štíty, z nichž zbyl dodnes jen jediný. Foto kolem r. 1870


Jižní strana Ovocného trhu s pěti domy byla zbořena v r. 1929 pro zamýšlenou bankovní budovu, která však nebyla realizována. Dnes na tom místě obchodní centrum Myslbek. Foto J. Posselt, r. 1928


© Obrazový materiál publikován s laskavým svolením Muzea hl.m. Prahy