Zrušené kostely


Reformy Josefa II. zaměřené na redukci řeholních řádů a farních obvodů způsobily ve svém důsledku zánik mnoha významných církevních památek, které byly buď zbořeny nebo přestavěny k novému využití a památkově znehodnoceny.

Románská kaple sv. Lazara mezi Lazarskou ulicí a Karlovým náměstí byla zbořena i s  přilehlým špitálem v r. 1900. (Foto J. Eckert, před r. 1900)


Zrušený románský kostelík sv. Jana Na Zábradlí se stal součástí činžovního domu a s ním byl v roce 1896 zbořen. (Foto J. Eckert, r. 1896)


Zrušený kostel sv. Martina Ve Zdi byl využit pro obytné a obchodní prostory. Kolem r. 1905 byl regotizován. (Foto J. Eckert, kolem r. 1890)


© Obrazový materiál publikován s laskavým svolením Muzea hl.m. Prahy