Zaniklý Josefov


Okolí Staronové synagogy bylo jediným místem bývalého židovského ghetta, které bylo možné nazývat náměstím. Foto před r. 1902


Plácek před Staronovou synagogou. Foto J. Eckert, kolem r. 1902.


Třikrát se lomící Maislova ulice vedla ze Staroměstského náměstí do Josefovské. Foto před r. 1896


Josefovská ulice byla nejširší a nejrušnější ulicí ghetta. Foto J. Eckert, r. 1897


Západní strana Úzké ulice (dnes na tom místě Maislova) poté, co byla protější strana ulice odbourána. Vpravo část Maislovy synagogy. Foto J. Eckert, r. 1897


Pinkasova ulice před svým vyústěním do Kaprovy. Foto J. Kříženecký, před r. 1907


V období před první světovou válkou byly bourány oblasti východní části ghetta. Bourání bloku domů v okolí kostela sv. Ducha a Španělské synagogy. Foto J.Kříženecký, r. 1912


Stavební zchátralost a bizarní nahuštěnost Josefovské zástavby včetně nezdravé přelidněnosti, které byly hlavními oficiálními důvody asanačního zásahu, jsou patrné ze snímků josefovských dvorků a zákoutí. Foto J. Eckert


Josefov byl proslulý svými vetešnickými krámky, kde bylo k dostání vše, na co člověk pomyslel. Foto J. Eckert


© Obrazový materiál publikován s laskavým svolením Muzea hl.m. Prahy