Za Werichovu vilu obecní

(STANOVISKO KLUBU ZA STAROU PRAHU)


Klub Za starou Prahu byl seznámen s úmyslem Městské části Praha 1 prodat tzv. Werichovu vilu na Kampě. Proti tomuto záměru co nejdůrazněji protestujeme.

Vila čp.501/III je prohlášena kulturní památkou. Její kulturní hodnota spočívá ve třech rovinách:

  • Je velmi kvalitním dílem historické architektury, jemuž dal dochovanou podobu významný architekt Ignác Palliardi. Jedná se o nejlépe dochovanou historickou budovu v dané lokalitě.
  • S objektem je spojena památka vynikajících osobností. V letech 1798 - 1803 zde žil Josef Dobrovský. Z dalších obyvatel připomeňme historika umění Zdeňka Wirtha a básníka Vladimíra Holana. V povědomí veřejnosti je však spojována zejména s Janem Werichem.
  • Její hodnota konečně spočívá i ve vazbě na okolí. V dochované podobě vila dotváří podmanivou atmosféru Kampy. Z hlediska prostředí Malé Strany je zároveň významným faktem, že se jedná o stavbu určenou k trvalému bydlení.

Máme za to, že je v obecném zájmu, aby objekt byl pietně restaurován při zachování funkce trvalého bydlení v patře. Otázka využití přízemí je otevřená. V úvahu přicházejí i jiné možnosti, například kavárna nebo expozice připomínající památku Jana Wericha. Citlivá obnova a zachování bytů vyžadují náklady, u nichž není reálné předpokládat, že budou rychle splaceny výnosem z pronájmu. Při prodeji „za nejvyšší nabídku“ bude nový vlastník logicky usilovat o návratnost vložených prostředků. To v důsledku nutně povede k hledání výnosnějšího způsobu využití, snaze o zvětšení kapacity a dalším, v daném případě nežádoucím zásahům do dochovaného stavu.

Není přijatelné, aby město případným rozhodnutím o prodeji nepřímo vyvolalo nepříznivou změnu, ať už podoby nebo způsobu užívání stavby a zahrady. Takové rozhodnutí není v zájmů občanů, kteří v poslední době dali opakovaně najevo, jak mnoho jim na Kampě záleží. K čemu bude finanční úspora, když jejím důsledkem bude ohrožení kulturního statku, který má velký význam pro obyvatele Malé Strany, ale i pro všechny Pražany a návštěvníky Prahy.

V výše uvedených důvodů se obracíme na zastupitele Městské části Praha 1 s výzvou, aby zvažovanému prodeji Werichovy vily zabránili.

 

Mgr. Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu