Nové upravené vizualizace chystaných staveb na Parukářce

(přidáno 24.1.2005)


Dne 7.1.2005 se členové Klubu sešli se zástupcem investora projektu CPP-Parukářka, panem Milanem Ganikem a s autorem architektonické studie Ing. Arch. J. Wertigem, kteří jim představili poslední verzi projektu. Oproti původnímu návrhu, jehož součástí byly tři výškové domy o 23 podlažích je nový návrh neporovnatelně méně kontroverzní. Sedm věžových budov rozestavěných do podkovy čítá nyní již „pouze“ 9 – 12 podlaží. V panoramatu Prahy se novostavby výrazně uplatňují jen v pohledech od západu až jihozápadu – tj. ve směru osy Olšanské ulice.Klub však považuje projekt i nadále za velmi kontroverzní. Pomineme – li zcela základní otázku, která zní, zda danou lokalitu vůbec zastavovat, shledáváme jako velmi negativní právě postup investora. Ten nejprve přichází s velmi drastickým návrhem, který přirozeně vzbudí velkou vlnu odporu, aby posléze blahosklonně „ustoupil“ na pozice, které jsou na hranici kontroverznosti. Předimenzovaný návrh se pak přirozeně jeví v daleko lepším světle, než kdyby s ním investor přišel hned na začátku.Podobný postup zvolila jak známo developerská společnost EPC na Pankrácké pláni. Jelikož se však jednalo o první takto markantní příklad podobné taktiky, nebyla výše popsaná interpretace postupu investora dostatečně prokazatelná. Záměr se tak podařilo i přes značné protesty odborné i širší veřejnosti prosadit. Dnes jsme již všichni o pár let vývoje zkušenější. Neměli bychom se tedy nechat tak snadno obalamutit. Bez zajímavosti není, že společnost CPP. s.r.o. se skutečností, že se jedná o záměrnou taktiku ani netají. Jak zástupce investora, tak projektant o tom před členy Klubu mluvili zcela otevřeně.Zájem investorů vytěžit z pozemku maximální zisk je pochopitelný, i když s ním nesouhlasíme. Zájmy široké veřejnosti a zejména občanů dotčené lokality by však měly být neméně razantně hájeny orgány státní správy a samosprávy. Stane se tak…?

Jan Veselý

NA ROZCESTNÍK KAUZY