Stanovisko k záměru vybudování oceanária na Letné

(7. 11. 2005)


Praha, 7. listopadu 2005

Hlavní město Praha
Magistrát hlav. města Prahy
Odbor obchodních aktivit
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1


Věc: Stanovisko k záměru vybudování oceanária na Letné

Domácí rada Klubu Za starou Prahu zásadně nesouhlasí s myšlenkou pronajmout prostor bývalého pomníku J. V. Stalina v k. ú. Holešovice na letenském svahu společnosti Underwater World Oceanarium (CZ) spol. s r.o.za účelem vybudování oceanária z těchto důvodů:

  • Území, o které se jedná, je zcela mimořádným a exkluzivním místem, navíc v těsném vizuálním kontaktu s historickým centrem Prahy, jehož idea, forma a způsob využití mají, jak dějiny dokládají, vysokou společenskou prestiž. Naproti tomu záměr zřízení oceanária nelze při nejlepší vůli považovat za cokoli vznešenějšího než za zvláštní typ „zoologické zahrady“, byť by jeho tvůrci měli sebesvětovější renomé a sebeserióznější úmysly. Atrakce jakéhokoliv podobného typu, považujeme pro toto místo za zcela nevhodné.
  • Za nevhodný považujeme rovněž každý záměr, který během stavby i dalšího svého provozu (zásobování) naruší stav a klidový charakter Letenských sadů v jejich současné úpravě.
  • Nepovažujeme za nutné ani vhodné odstraňovat současnou řemeslně kvalitní stavbu schodišť, soklu a vyhlídkové plošiny od arch. Jiřího Štursy. Naopak považujeme tuto úpravu za hodnou zachování a respektování.
  • Doporučujeme místo bývalého Stalinova pomníku a jeho okolí upravit do podoby vkusného a kultivovaného sadu, který bude skýtat návštěvníkům příležitost k procházce, vyhlídce, vhodným sportovním aktivitám, případně drobnému občerstvení. Tato varianta využití by byla nepoměrně levnější a nebylo by nutné hledat zájemce s krkolomně atraktivním programem využití, který by mu přinesl nutný finanční zisk kryjící vložené náklady.
  • V případě, že se nenalezne hned zájemce o přiměřené využití vnitřních prostor pod bývalým pomníkem (tj. nenárokující si zároveň architektonické přetvoření i celé vnější stavby, složité zásobování apod.), doporučujeme řešení jejich definitivního využití odložit.

 

Z pověření Domácí rady Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 


Na vědomí:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Český národní výbor ICOMOS
Útvar rozvoje hlav. města Prahy
Kulturní komise Zastupitelstva hlav. města Prahy
Městská část Praha 7