Stanovisko Klubu Za starou Prahu k záměru obnovy paláce Lucerna v Praze na Novém Městě

(1.7.2002)


Palác Lucerna patří k mezníkům české architektury. Zároveň je místem, které organicky splynulo s geniem loci Prahy. Vzhledem k neutěšenému technickému stavu objektu a v souvislosti s diskusí kolem připravované obnovy cítí Domácí rada Klubu Za starou Prahu potřebu k věci se rovněž vyjádřit.

Obnova, kterou objekt paláce Lucerna naléhavě potřebuje, musí být mimořádně citlivá, tedy musí respektovat historickou podobu této významné památky. Zdůrazňujeme ochranu všech originálních prvků, umělecko-řemeslných, technických i konstrukčních. Podle našeho názoru však tomuto požadavku neodporuje návrh na zřízení druhé pasáže z Vodičkovy ulice. Návrh arch. Jiroutka na rehabilitaci přízemí naopak velice oceňujeme a máme za to, že požadavek zřízení druhé pasáže může být akceptován, aniž bude narušena památková podstata a duchovní význam objektu. Velmi naléhavě žádáme, aby byl zachován výtah „pater noster,“ který je nedílnou součástí stavby a svědkem doby jejího vzniku. Úpravy v horní části budovy jsou problematičtější a Klub Za starou Prahu vzhledem ke skutečnosti, že mezi členy Domácí rady nebyl nalezen úplný názorový konsensus, nemůže zaujmout a prezentovat k návrhům jednoznačné stanovisko.

Praha, 1. července 2002

 

Richard Biegel, jednatel Klubu Za starou Prahu

PhDr. Kateřina Bečková, v.r., předsedkyně Klubu Za starou Prahu


Adresář:

Státní památkový ústav v hlavním městě Praze
Odbor památkové péče Magistrátu hlav. města Prahy
Úřad Městské části Praha 1

 

NA ROZCESTNÍK KAUZY