Zachraňme Libeňský most!

(Protestní tisková konference, 15. 3. 2005)


Město Praha hodlá zbořit Libeňský most a postavit místo něj nový. Hrozí tak zánik stavby od vynikajícího českého architekta Pavla Janáka, spolutvůrce světově proslulého fenoménu kubistické architektury, autora funkcionalistického hotelu Juliš na Václavském náměstí, urbanisty proslulé osady Baba.

Libeňský most z let 1924-1928 tvoří důležitý a jedinečný článek v souboru pražských betonových mostů, jejichž smělé oblouky obohatily v první polovině 20. století obraz Prahy. V tělese mostu se střídají mohutné náspy s klenutými betonovými úseky, kterým architekt Janák a konstruktér František Mencl vtiskli robustní, pevnou a přece dokonalou formu. Dodnes na nás Libeňský most působí krásou svých plasticky ztvárněných pilířů a oblouků na čelních stranách mostu, odvážně zavěšených schodišť, lapidárně pojatých zábradlí a stožárů veřejného osvětlení. Ve všech těchto prvcích se projevil Janákův cit pro čistý architektonický tvar.

Záměr zbourat Libeňský most zdůvodňuje město Praha jeho špatným technickým stavem a nedostatečnou dopravní kapacitou. Špatný stav vynikajících příkladů české architektury se však nesmí řešit jejich demolicí, nýbrž opravou. A stejně tak je sporné zvyšovat dopravní kapacitu mostu, který ústí do pěší zóny na Palmovce. Místo toho, aby se město o most lépe staralo, zamýšlí vytáhnout z kapes daňových poplatníků peníze na zbytečnou a drahou investici. A chce přitom též zničit dílo jednoho z největších českých architektů 20. století.

Voláme všechny kulturní Pražany, všechny daňové poplatníky na obranu proti tomuto plýtvání s penězi a nekulturnímu barbarství!

Za Domácí radu Klubu Za starou Prahu zpracoval
prof. PhDr. Rostislav Švácha