Libeňský most

(7. 11. 2005)


Praha, 7. listopadu 2005

Vážený pan
MUDr. Pavel Bém
Primátor hlav. města Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1


Věc: Libeňský most

Vážený pane primátore,

dovolujeme si obrátit se na Vás opakovaně s problémem zachování Libeňského mostu. Bude se Vám patrně zdát, že se umíněně vracíme k problému, který je městem Prahou pokládán za vyřešený a zdánlivě nevratný, avšak při diskusích v Domácí radě Klubu Za starou Prahu, rozhovorech s našimi členy a zvažováním vyjádření nemalé skupiny znalců moderní architektury a stavitelství opět dospíváme k názoru, že rozhodnutí o zboření Libeňského mostu není moudré.

Klub Za starou Prahu se problematikou dlouhodobě zabýval a ujišťujeme Vás, že ji hodnotil nejen v rovině dějin architektury a dějin techniky, ale též v rovině technického stavu a možností dopravního využití dnešní stavby. Cena Libeňského mostu nespočívá jen v jeho užitné funkci, ale také v neopakovatelném spojení moderní architektury a inženýrského díla, koncipovaného s rozvahou dobrého hospodáře a znalce přírodních poměrů místa.

Z ucelené vývojové řady pětice pražských betonových mostů vznikajících od prvního desetiletí dvacátého století: 1. Hlávkův (1912 , ing. F. Mencl, arch. P. Janák) 2. Mánesův (1913, ing. F. Mencl, arch. M. Petrů) 3. původní Trojský (1928, ing. F. Mencl, arch. J. Chochol, most zbořen 1977), 4. Libeňský (1928, ing. F. Mencl, arch. P. Janák) a 5. Jiráskův (1933, ing. F. Mencl, arch. V. Hofman) již jeden článek bohužel zmizel. Zánik Libeňského mostu by tuto v Evropě jedinečnou „sbírku“ nosných konstrukcí a architektonických řešení bez nadsázky citelně ochudil. Obáváme se, že naznačenou výjimečnou souvislost a provázanost pražských mostních děl si málokdo uvědomuje a že vytržením Libeňského mostu z historického a architektonického kontextu celé kolekce pražských mostů, tedy prvku tolik typického pro Prahu jako historické město „na řece“, je jeho význam neprávem bagatelizován.

Skutečnost, že most nebyl zapsán jako nemovitá stavební památka z důvodu špatného, nikoliv však neopravitelného, technického stavu, jeho kvality nezpochybňuje a už vůbec nedává morální mandát k lehkomyslnému rozhodnutí o zničení mostu. Město Praha tak stojí před závažným rozhodnutím, na které je třeba pohlédnout i s vědomím hodnocení v časovém odstupu. Čin totiž nebude vážen jen současníky, ale i dalšími generacemi občanů a odborníků. Hodnocení demolic v budoucnosti, jak je známé z mnoha příkladů (např. pražská asanace), je zpravidla tvrdší, než hodnocení současné, vycházející ze zdánlivé naléhavosti aktuálních potřeb a krátkosti volebních období. Po dvaceti, padesáti či stu letech budou naši potomci a následovníci nesprávné rozhodnutí vnímat jako zbytečný omyl. Mimochodem, nikdo dosud nepředložil takové argumenty (provozní či technické), které by nás přesvědčily o tom, že záměr odstranění Libeňského mostu je rozhodnutím správným.

Vyzýváme Vás proto jako prvního občana města k přehodnocení rozhodnutí o zboření Libeňského mostu. Rozvážný muž může své poslání naplnit nejen účastí na vzniku nového díla, ale i ochranou hodnoty vytvořené našimi předky.Takto naplněný úděl má mnohdy větší význam v dlouhé řece času, než zbrklá snaha o chvilkový efekt.

 

S pozdravem a přáním správných rozhodnutí

z pověření Domácí rady Klubu Za starou Prahu
PhDr. Kateřina Bečková, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

 


Na vědomí:
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
Útvar rozvoje hlav. města Prahy
Kulturní komise Zastupitelstva hlav. města Prahy
Odbor památkové péče Ministerstva kultury ČR
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8