Stanovisko klubu Za starou Prahu k prohlášení kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky za kulturní památku       


   Dne 30. července 1999 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR hlavní budovu a jízdárnu kasáren Jiřího z Poděbrad (dříve Josefských) za kulturní památku. Stalo se tak na návrh klubu Za starou Prahu z dubna tohoto roku. Kromě monumentální hlavní budovy se tak snad podaří zachránit zejména unikátní technickou památku - krov, který v půloblouku o rozpětí 21m a výšce 13m zastřešuje halu bývalé jízdárny o délce 57 metrů. Památková ochrana se bohužel netýká celého pozemku a tedy ani bohatých archeologických nálezů v celém areálu kasáren, o jejichž zachování bude nutno ještě jednat.

 

Kasárna, jejichž hlavní budovy vznikly v polovině minulého století v místech bývalého kapucínského konventu, zakoupila i s pozemkem v roce 1996 za částku 50 milionů DM společnost European Property Development, která se do pražské historie již zapsala zbořením známého Špačkova domu. Zamýšlela zde postavit mamutí administrativní centrum, které by ze současných budov na svém místě ponechalo jen průčelní zeď hlavní budovy (tedy obdobná falešná kulisa jako Darex na Václavském náměstí). Unikátní jízdárna by byla buď zbořena či přesunuta na jiné místo pozemku, což by se prakticky rovnalo její fyzické likvidaci a nahrazení současnou kopií. Díky prohlášení obou budov za kulturní památku se snad podaří tyto záměry změnit a umožnit tak důstojné využití pozoruhodných prostorů v srdci města.

Celý problém okolo kasáren však vznikl proto, že investor koupil obrovský pozemek a budovy bez jakýchkoli závazných podmínek památkové péče a rovněž bez omezení, jak veliký objekt zde může postavit. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný regulační plán náměstí Republiky nebo centra města a směrnice památkových institucí jsou u silných investorů neúčinné, došlo k situaci, kdy investor může na takto cenném pozemku postavit vlastně cokoli.

Po neuvážené výstavbě žalostně bezvýrazné budovy Hypobanky se tak pravděpodobně zcela propásne šance důstojně obohatit náměstí, které bylo za první republiky považováno za budoucí hlavní náměstí moderní Prahy. Tomuto určení odpovídalo jeho jméno i  náplň zde plánovaných objektů - opera, nové české divadlo, Masarykův pomník a podobně. Díky prohlášení části kasáren za kulturní památku se městu vytvořil prostor, jak alespoň částečně ovlivnit velikost a podobu budoucí novostavby. Klub Za starou Prahu doufá, že tuto příležitost město již nepromarní.

Josef Hyzler,

předseda klubu Za starou

Richard Biegel ing.arch.

 jednatel klubu Za starou Prahu

 

V Praze, dne 25.8.1999.